Loading...

ทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมเลือกใช้บริการ ศูนย์การแพทย์อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม โฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ย่านพระราม2 เดินทางสะดวก ใกล้กับโรงพยาบาลหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลพระราม 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น

พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบการส่งต่ออย่างรวดเร็วและมีคุณภาพด้วยทีมรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและรถพยาบาล 24ชั่วโมง เมื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง

  • ดูแลรอบด้าน เราให้การดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวัน สุขอนามัย อาหาร ยา ความเป็นอยู่ สภาพจิตใจ การทำกายภาพบำบัด รวมถึงบริการอาหารตามหลัก โภชนาการผู้สูงอายุและตามข้อจำกัดของผู้ป่วยและผู้พักฟื้นแต่ละบุคคลอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ บรรยากาศเงียบสงบ สถานที่ที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ ภายใต้บรรยากาศเป็นธรรมชาติร่มรื่น และสวยงาม ปลอดภัยทุกย่างก้าว รัดกุม เรามีการตรวจเยี่ยมโดยทีมดูแล พร้อมทั้งระบบการเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ญาติสามารถตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
  • ครอบคลุมทุกบริการ ให้บริการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดูแลผู้ป่วยทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม เข้าใจและเข้าถึง ระบบการดูแลที่เข้าถึงและเข้าใจจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยติดเตียงแต่ละราย พร้อมประเมินสภาพจิตใจอย่างสม่ำเสมอ

  • มั่นใจกว่า ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมงมีความเป็นมืออาชีพ เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อวางแผนการดูแลดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วย และผู้ป่วยติดเตียงอย่างรอบด้านและเหมาะสม
  • ประเมินผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง วางแผนการให้การดูแลเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกัน และติดตามผลการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกเดือน รายงานผลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกรายแจ้งให้ญาติทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมสมุดบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย รวมทั้งใบสรุปอาการเมื่อผู้สูงอายุต้องไปพบแพทย์

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

พร้อมสมุดบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยรวมทั้งใบสรุปอาการเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

ดูแลโดยแพทย์พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ

คนที่ท่านรักได้รับการดูแลโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์

ใส่ใจดูแล เรื่องอาหาร

วางแผนเมนูอาหารจัดอาหาร ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยแต่ละคนตามโภชนาการ

สถานที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ได้ถูกออกแบบมาเป็น elderly care home ออกแบบมาอย่างเข้าใจผู้สูงอายุเพื่อสะดวกและปลอดภัย

ฉลองเปิดใหม่ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

สาขา อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม

099 – 424 – 4566

สาขา อายุวัฒน์ ฮอสพิซ แอนด์ รีแฮบ

099 – 424 – 4566
099 – 424 – 4566
099 – 424 – 4566

บริการของเรา

Nursing care

บริการพื้นฐานที่พักสำหรับผู้สูงวัย

ดูเพิ่มเติม

มีการให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุทั้ง ระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม

Day care

บริการวันต่อวัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

ดูเพิ่มเติม

ดูแลระหว่างวัน อาหารบริการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูเพิ่มเติม

กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงวัยภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ และนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ดูเพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดสมอง

ดูเพิ่มเติม

ดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม และผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ดูเพิ่มเติม

ให้ อายุวัฒน์ ดูแลคนที่คุณรัก

รีวิวจากลูกค้าจริงที่ใช้บริการเรา