อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮมศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ

ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์พยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม
อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ

ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล ผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมเลือกใช้บริการ ศูนย์การแพทย์อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม โฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ย่านพระราม2 เดินทางสะดวก ใกล้กับโรงพยาบาลหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลพระราม 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น

พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบการส่งต่ออย่างรวดเร็วและมีคุณภาพด้วยทีมรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและรถพยาบาล 24ชั่วโมง เมื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง

  • ดูแลรอบด้าน เราให้การดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวัน สุขอนามัย อาหาร ยา ความเป็นอยู่ สภาพจิตใจ การทำกายภาพบำบัด รวมถึงบริการอาหารตามหลัก โภชนาการผู้สูงอายุและตามข้อจำกัดของผู้ป่วยและผู้พักฟื้นแต่ละบุคคลอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ บรรยากาศเงียบสงบ สถานที่ที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ ภายใต้บรรยากาศเป็นธรรมชาติร่มรื่น และสวยงาม ปลอดภัยทุกย่างก้าว รัดกุม เรามีการตรวจเยี่ยมโดยทีมดูแล พร้อมทั้งระบบการเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ญาติสามารถตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
  • ครอบคลุมทุกบริการ ให้บริการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดูแลผู้ป่วยทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม เข้าใจและเข้าถึง ระบบการดูแลที่เข้าถึงและเข้าใจจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยติดเตียงแต่ละราย พร้อมประเมินสภาพจิตใจอย่างสม่ำเสมอ

  • มั่นใจกว่า ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมงมีความเป็นมืออาชีพ เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อวางแผนการดูแลดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วย และผู้ป่วยติดเตียงอย่างรอบด้านและเหมาะสม
  • ประเมินผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง วางแผนการให้การดูแลเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกัน และติดตามผลการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกเดือน รายงานผลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกรายแจ้งให้ญาติทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมสมุดบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย รวมทั้งใบสรุปอาการเมื่อผู้สูงอายุต้องไปพบแพทย์

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

พร้อมสมุดบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยรวมทั้งใบสรุปอาการเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

ดูแลโดยแพทย์พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ

คนที่ท่านรักได้รับการดูแลโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์

ใส่ใจดูแล เรื่องอาหาร

วางแผนเมนูอาหารจัดอาหาร ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยแต่ละคนตามโภชนาการ

สถานที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ได้ถูกออกแบบมาเป็น elderly care home ออกแบบมาอย่างเข้าใจผู้สูงอายุเพื่อสะดวกและปลอดภัย

ฉลองเปิดใหม่ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

สาขา อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม

099 – 424 – 4566

สาขา อายุวัฒน์ ฮอสพิซ แอนด์ รีแฮบ

099 – 424 – 4566
099 – 424 – 4566
095 – 535 – 6498

บริการของเรา

Nursing care

บริการพื้นฐานที่พักสำหรับผู้สูงวัย

ดูเพิ่มเติม

มีการให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุทั้ง ระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม

Day care

บริการวันต่อวัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

ดูเพิ่มเติม

ดูแลระหว่างวัน อาหารบริการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูเพิ่มเติม

กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงวัยภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ และนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ดูเพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดสมอง

ดูเพิ่มเติม

ดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม และผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ดูเพิ่มเติม

ให้ อายุวัฒน์ ดูแลคนที่คุณรัก

รีวิวจากลูกค้าจริงที่ใช้บริการเรา