อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮมศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ

ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์พยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

ดูบริการทั้งหมด
อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ

ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล ผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

ดูบริการทั้งหมด

ทำไมต้องเลือกเรา

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

พร้อมสมุดบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยรวมทั้งใบสรุปอาการเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

ดูแลโดยแพทย์พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ

คนที่ท่านรักได้รับการดูแลโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์

ใส่ใจดูแล เรื่องอาหาร

วางแผนเมนูอาหารจัดอาหาร ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยแต่ละคนตามโภชนาการ

สถานที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ได้ถูกออกแบบมาเป็น elderly care home ออกแบบมาอย่างเข้าใจผู้สูงอายุเพื่อสะดวกและปลอดภัย

ฉลองเปิดใหม่ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ห้องเดี่ยวพิเศษติด สนามหญ้า

60,000 บาท/เดือน

48,000/เดือน

ห้องเดี่ยวธรรมดา

58,000 บาท/เดือน

46,000/เดือน

ห้องคู่ 2 เตียง

48,000 บาท/เดือน

38,000/เดือน

ห้องรวม 4 เตียง

38,000 บาท/เดือน

30,000/เดือน

บริการของเรา

Nursing care

บริการพื้นฐานที่พักสำหรับผู้สูงวัย

ดูเพิ่มเติม

มีการให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุทั้ง ระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม

Day care

บริการวันต่อวัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

ดูเพิ่มเติม

ดูแลระหว่างวัน อาหารบริการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูเพิ่มเติม

กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงวัยภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ และนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด

ให้ อายุวัฒน์ ดูแลคนที่คุณรัก

รีวิวจากลูกค้าจริงที่ใช้บริการเรา

ผมกับพ่อพึ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพซึ่งผมต้องทำงานทุกวัน ผมจึงหาสถานที่ที่จะดูแลพ่อผมได้ และมีกิจกรรมให้ท่านทำ ทุกวันนี้พ่อผมมีทั้งเพื่อนใหม่และสุขภาพกายใจที่ดีครับ

คุณเอิร์ท

ผมกับพ่อพึ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพซึ่งผมต้องทำงานทุกวัน ผมจึงหาสถานที่ที่จะดูแลพ่อผมได้ และมีกิจกรรมให้ท่านทำ ทุกวันนี้พ่อผมมีทั้งเพื่อนใหม่และสุขภาพกายใจที่ดีครับ

คุณเอิร์ท

ผมกับพ่อพึ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพซึ่งผมต้องทำงานทุกวัน ผมจึงหาสถานที่ที่จะดูแลพ่อผมได้ และมีกิจกรรมให้ท่านทำ ทุกวันนี้พ่อผมมีทั้งเพื่อนใหม่และสุขภาพกายใจที่ดีครับ

คุณเอิร์ท

ทีมงานของเรา

นพ.ปุณณภพ เอมสิริรัตน์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

พ.ญ. ปภาดา ลิมาวงษ์ปราณี

พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. สรวิศ ลิมาวงษ์ปราณี

พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุทิศา สัจจารักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

กภ. ยุติวิชญ์ ทองอาจ

นักกายภาพบำบัด

กบ.วุฒิไกร เรือนสุภาธง

นักกิจกรรมบำบัด

ประจำ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์