อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮมศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ

ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์พยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

ดูบริการทั้งหมด
อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ

ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล ผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

ดูบริการทั้งหมด

ทำไมต้องเลือกเรา

ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

พร้อมสมุดบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยรวมทั้งใบสรุปอาการเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

ดูแลโดยแพทย์พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ

คนที่ท่านรักได้รับการดูแลโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์

ใส่ใจดูแล เรื่องอาหาร

วางแผนเมนูอาหารจัดอาหาร ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยแต่ละคนตามโภชนาการ

สถานที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ได้ถูกออกแบบมาเป็น elderly care home ออกแบบมาอย่างเข้าใจผู้สูงอายุเพื่อสะดวกและปลอดภัย

ฉลองเปิดใหม่ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ห้องเดี่ยวพิเศษติด สนามหญ้า

📞 0994244566

ห้องเดี่ยวธรรมดา

📞 0994244566

ห้องคู่ 2 เตียง

📞 0994244566

ห้องรวม 4 เตียง

📞 0994244566

บริการของเรา

Nursing care

บริการพื้นฐานที่พักสำหรับผู้สูงวัย

ดูเพิ่มเติม

มีการให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุทั้ง ระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม

Day care

บริการวันต่อวัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

ดูเพิ่มเติม

ดูแลระหว่างวัน อาหารบริการ มีกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูเพิ่มเติม

กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงวัยภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ และนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด

ให้ อายุวัฒน์ ดูแลคนที่คุณรัก

รีวิวจากลูกค้าจริงที่ใช้บริการเรา

ทีมงานของเรา

นพ.ปุณณภพ เอมสิริรัตน์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

พ.ญ. ปภาดา ลิมาวงษ์ปราณี

พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. สรวิศ ลิมาวงษ์ปราณี

พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุทิศา สัจจารักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

กภ. ยุติวิชญ์ ทองอาจ

นักกายภาพบำบัด

กบ.วุฒิไกร เรือนสุภาธง

นักกิจกรรมบำบัด

ประจำ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์