การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องหมั่นทำเป็นประจำ อย่างน้อยควรที่จะไปตรวจปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางอย่างในระยะเริ่มต้น โดยที่ตัวเราไม่ได้สังเกต เพราะอาการของโรคบางอย่างจะไม่แสดงอาการในช่วงแรก แต่เมื่อรู้ตัวอีกทีอาการก็เกิดทรุดตัวจนสายเกินแก้ เพราะฉะนั้นแล้วกล่าวได้ว่า การตรวจสุขภาพ คือ การตรวจร่างกายในคนปกติเพื่อหาโรค หรือปัจจัยเสี่ยงที่แฝงอยู่ในร่างกาย เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา หรือช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรค

Aryuwat Nursing Home ของเราให้บริการคลินิกตรวจสุขภาพ โดยแบ่งประเภทตามปัจจัยอย่างเพศ อายุ รวมถึงความเสี่ยงจากการดำเนินชีวิตประจำวัน เรามีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของสารเคมีต่างๆในร่างกาย เช่น ค่าน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด และปริมาณฮอร์โมนชนิดต่างๆ รวมถึงตรวจภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคอย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคมะเร็งทั้งที่เกิดได้ในอวัยวะภายในทั่วไปและอวัยวะสืบพันธุ์ของคนแต่ละเพศ นอกจากนี้ยังมีการตรวจเช็คในเรื่องของการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาหลังการตรวจสุขภาพ เรียกได้ว่าแค่มาตรวจสุขภาพกับคลินิกของเราก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้ในที่เดียว

ประเภทของการตรวจสุขภาพ

การให้บริการการตรวจสุขภาพที่อายุวัฒน์ จะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ Basic, Standard และ Premium ซึ่งการตรวจแต่ละประเภทจะมีรายการในตรวจสุขภาพที่แตกต่างกัน รวมถึงความแตกต่างในการตรวจเช็คสภาพร่างกายระหว่างคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง มาดูกันว่าในการตรวจแต่ละประเภทมีอะไรกันบ้าง

ประเภทของการตรวจสุขภาพ

การให้บริการการตรวจสุขภาพที่อายุวัฒน์ จะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ Basic, Standard และ Premium ซึ่งการตรวจแต่ละประเภทจะมีรายการในตรวจสุขภาพที่แตกต่างกัน รวมถึงความแตกต่างในการตรวจเช็คสภาพร่างกายระหว่างคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง มาดูกันว่าในการตรวจแต่ละประเภทมีอะไรกันบ้าง

ตรวจสุขภาพประจำปี

1.    โปรแกรมตรวจสุขภาพระดับ Basic

ระดับ Basic เป็นโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่มีรายการตรวจสุขภาพแบบเดียวกันทั้งชายและหญิง และครอบคลุมการตรวจสุขภาพพื้นฐานในการตรวจร่างกาย เป็นการตรวจที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ที่ยังไม่มีความเสี่ยงในการเป็นโรค หรือทำงานที่มีปัจจัยเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคต่างๆ โดยมีรายการตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  • Complete Blood Count (ตรวจภาวะโลหิตจาง)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาล
  • Glucose (ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)
 • ตรวจสมรรถภาพของไต
  • BUN
  • Creatinine
  • eGFR
 • ตรวจโรคเก๊าท์
  • Uric acid
 • ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด
  • Cholesterol
  • HDL
  • LDL
  • Triglyceride
 • ตรวจสมรรถภาพของตับ
  • AST (ภาวะตับอักเสบ)
  • ALT (ภาวะตับอักเสบ)
 • ตรวจอุจจาระ
  • Stool Examination (ตรวจหาไข่พยาธิ โปรโตซัว)
  • Occult Blood (ประเมินความสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่)
 • ตรวจปัสสาวะ
  • Urine examination (ประเมินการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ)
 • ตรวจความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
  • CEA (มะเร็งลำไส้

2.    โปรแกรมตรวจสุขภาพระดับ Standard

ระดับ Standard เป็นโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่มีรายการตรวจสุขภาพแบบแยกกันในผู้ชายและผู้หญิง เนื่องจากเพิ่มการตรวจความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธู์เข้ามาร่วมด้วย และนอกจากจะครอบคลุมการตรวจสุขภาพพื้นฐานในการตรวจร่างกาย ยังเพิ่มการตรวจหาความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งตับ นิ่วในถุงน้ำดี รวมถึงความเสี่ยงในการเป็นไทรอยด์เป็นพิษ โดยในโปรแกรมจะมีรายการตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  • Complete Blood Count (ตรวจภาวะโลหิตจาง)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาล
  • Glucose (ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)
 • ตรวจสมรรถภาพของไต
  • BUN
  • Creatinine
  • eGFR
 • ตรวจโรคเก๊าท์
  • Uric acid
 • ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด
  • Cholesterol
  • HDL
  • LDL
  • Triglyceride
 • ตรวจสมรรถภาพของตับ
  • ALP (ภาวะนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอุดตัน)
  • AST (ภาวะตับอักเสบ)
  • ALT (ภาวะตับอักเสบ)
 • ตรวจวัดระดับ ฮอร์โมนไทรอยด์
  • FT4
 • ตรวจอุจจาระ
  • Stool Examination (ตรวจหาไข่พยาธิ โปรโตซัว)
  • Occult Blood (ประเมินความสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่)
 • ตรวจปัสสาวะ
  • Urine examination (ประเมินการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ)
 • ตรวจความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
  • AFP (มะเร็งตับ)
  • CEA (มะเร็งลำไส้)
  • PSA (มะเร็งต่อมลูกหมาก) (ผู้ชาย)
  • CA 125 (มะเร็งรังไข่) (ผู้หญิง)

3.    โปรแกรมตรวจสุขภาพระดับ Premium

ระดับ Premium เป็นโปรแกรมการตรวจสุขภาพระดับสูงสุดที่เราพร้อมให้บริการ เป็นการตรวจสุขภาพของทุกอย่างโดยละเอียด ที่มีรายการตรวจสุขภาพแบบแยกกันในผู้ชายและผู้หญิง เนื่องจากเพิ่มการตรวจความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธู์เข้ามาร่วมด้วย โดยในโปรแกรมจะมีรายการตรวจสุขภาพที่ครบครัน รวมถึงมีการให้บริการพิเศษเพิ่มเติมอย่างการให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพรวมอยู่ด้วย มีโปรแกรมรายการตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  • Complete Blood Count (ตรวจภาวะโลหิตจาง)
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาล
  • Glucose (ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)
  • HbA1C (ประเมินความเสี่ยง ติดตามการรักษาโรคเบาหวาน)
 • ตรวจสมรรถภาพของไต
  • BUN
  • Creatinine
  • eGFR
 • ตรวจโรคเก๊าท์
  • Uric acid
 • ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด
  • Cholesterol
  • HDL
  • LDL
  • Triglyceride
 • ตรวจหลอดเลือดหัวใจอักเสบ
  • hs-CRP protein (ดูความเสี่ยงการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจ)
 • ตรวจสมรรถภาพของตับ
  • Total protein (การทำงานของตับ)
  • Albumin (การทำงานของตับ)
  • Globulin (การทำงานของตับ)
  • Total Bilirubin (ภาวะดีซ่าน)
  • Direct Bilirubin (ภาวะดีซ่าน)
  • ALP (ภาวะนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอุดตัน)
  • AST (ภาวะตับอักเสบ)
  • ALT (ภาวะตับอักเสบ)
  • GGT (ภาวะไขมันพอกตับ สารพิษตกค้างที่ตับ)
 • ตรวจวัดระดับ ฮอร์โมนไทรอยด์
  • TSH
  • FT4
 • ตรวจอุจจาระ
  • Stool Examination (ตรวจหาไข่พยาธิ โปรโตซัว)
  • Occult Blood (ประเมินความสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่)
 • ตรวจปัสสาวะ
  • Urine examination (ประเมินการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ)
 • ตรวจความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
  • AFP (มะเร็งตับ)
  • CEA (มะเร็งลำไส้)
  • PSA (มะเร็งต่อมลูกหมาก) (ผู้ชาย)
  • CA 125 (มะเร็งรังไข่) (ผู้หญิง)
  • H. pylori (มะเร็งกระเพาะอาหาร)
 • บริการให้คำปรึกษาหลังตรวจสุขภาพ (Personal Health Advising)

ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน

ที่อายุวัฒน์ยังมีบริการเพิ่มเติมในเรื่องของการฉีดวัคซีน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ที่เมื่อเกิดโรคแล้วอาจเกิดเป็นอาการรุนแรงที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้ โดยการฉีดวัคซีนไม่ได้แค่ป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคลงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยวัคซีนของโรคต่างๆที่เรามีไว้บริการ มีดังนี้

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (Pneumococcal – PNEUMOVAX 23® vaccine)
 • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (Pneumococcal – Prevnar13 vaccine)
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ (HPV – Gardasil Vaccine)
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ (HPV – Gardasil Vaccine)

ทำไมต้องใช้บริการตรวจสุขภาพที่ อายุวัฒน์

บริการตรวจสุขภาพแบบครบจบในที่เดียวต้องที่อายุวัฒน์ ทั้งในการให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพราะเรามีประสบการณ์อย่างยาวนานในด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด รวมถึงการทำกายภาพบำบัด ทำให้เราเห็นภาพรวมของสภาพปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเจอ เราจึงอยากให้บริการการตรวจสุขภาพที่เป็นการป้องกัน ชะลอ และลดความรุนแรงในการเกิดโรคเหล่านี้ และการตรวจที่ครอบคลุมทั้งการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย สารเคมีในเลือด รวมถึงภาวะความเสี่ยงที่ก่อเกิดเป็นโรคร้ายต่างๆ จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น นอกจากบริการที่ครอบคลุม เรายังให้บริการในราคาที่เข้าถึงได้ ภายใต้การควบคุมการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่เชียวชาญ และอำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณตลอดการรับบริการกับเรา

การเตรียมตัวก่อนการเขารับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรค

 1. เลือกโปรแรมการตรวจสุขภาพที่เข้ากับอายุ เพศสภาพ และความเสี่ยงในการเกิดโรค เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น
 2. กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาทีเพื่อติดต่อลงทะเบียน และอย่าลืมนำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางตัวจริงมาด้วย
 3. สำหรับการตรวจสุขภาพควรตรวจเป็นประจำทุกปี
 4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 5. โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 6. การตรวจบางชนิดอาจส่งผลต่อการขับขี่ยานพาหนะ แนะนำให้มีผู้มารับหรือใช้บริการรถสาธารณะ