กภ. ยุติวิชญ์ ทองอาจ

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

  • นักกายภาพบำบัด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท 2561
  • นักกายภาพบำบัด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาตรี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

  • นักกายภาพบำบัด ที่ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ
  • นักกายภาพบำบัด ที่ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ 2019-2020
  • นักกายภาพบำบัด ที่ โรงพยาบาลเซนทรัลเจเนอรอล สายไหม ตั้งแต่ 2018-2019