เชื้อไวรัส COVID-19    ที่ได้มีการแพร่ระบาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลกรวมถึงในประเทศไทยของเราเองด้วย โดยอาการของโรคมีตั้งแต่เป็นไข้ ไอ อ่อนเพลีย เจ็บคอ หายใจติดขัด ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน คัดจมูก ท้องเสีย โดยในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง รวมไปถึงมีผื่นขึ้นตามตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงอาการของโรคในแต่ละบุคคลก็มีระดับความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไป โดยผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ถือเป็นผู้ป่วยที่ควรเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษเพราะมีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าผู้ป่วยที่มีร่างกายแข็งแรงปกติทั่วไป

โดยจากการสำรวจแล้วพบว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่มักแพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วย ไอหรือจาม และเรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วย หรือจากการเอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาจับตามใบหน้า

ทำให้เมื่อการป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ/ใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือเว้นระยะห่างทางสังคมหละหลวมก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสแบคทีเรียต่ำ ก็จะยิ่งติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและโรคอาจแสดงอาการที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย

ผู้สูงอายุกับการติดเชื้อโควิด-19

ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปีเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเมื่อมีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันลดลงทำให้ความสามารถในการป้องกันเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัสต่าง ๆ ก็ลดลงเช่นเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงก็อาจเสี่ยงต่อการติดโรคได้มากกว่าผู้คนในช่วงวัยอื่น ๆ นอกจากนี้หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคระบบทางเดินหายใจ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอีกและยังทำให้อาการรุนแรงกว่าผู้สูงอายุที่ติดโควิดทั่วไป และความรุนแรงอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย

นอกจากนี้หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคระบบทางเดินหายใจ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอีกและยังทำให้อาการรุนแรงกว่าผู้สูงอายุที่ติดโควิดทั่วไป และความรุนแรงอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปีเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเมื่อมีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันลดลงทำให้ความสามารถในการป้องกันเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัสต่าง ๆ ก็ลดลงเช่นเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงก็อาจเสี่ยงต่อการติดโรคได้มากกว่าผู้คนในช่วงวัยอื่น ๆ นอกจากนี้หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคระบบทางเดินหายใจ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอีกและยังทำให้อาการรุนแรงกว่าผู้สูงอายุที่ติดโควิดทั่วไป และความรุนแรงอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย

ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

หากเป็นกรณีที่ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงติดโควิดโดยมีอายุมากกว่า 75 ปี ญาติหรือผู้ดูแลยิ่งควรที่จะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุติดโควิดจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และต้องมีการสังเกตอาการและวัดอุณหภูมิทุกวัน นอกจากนี้หากผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหายจากโรคโควิด-19แล้ว ร่างกายอาจต้องการการฟื้นฟูที่เหมาะสมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจอีกด้วย การมองหาสถานพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้สูงอายุได้อย่างครบวงจรจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับญาติผู้ใหญ่ที่คุณรัก

เมื่อผู้สูงอายุติดโควิดต้องติดต่อที่ไหน

สำหรับใครที่มีผู้ป่วยสูงอายุที่ติดโควิดที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญและอยู่อาศัยในย่านพระราม 2 หรือละแวกใกล้เคียง หากทำการตรวจด้วย ATK แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อมาได้ที่ ‘อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม’ หรือ ‘อายุวัฒน์ ฮอสพิซ แอนด์ รีแฮบ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยครบวงจร’ เพราะที่นี่มีบริการรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยการแยกกักตัวผู้ป่วยในห้องพักผู้ป่วยและมีทีมแพทย์ พยาบาลหรือผู้ร่วมสหวิชาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุคอยดูแล เฝ้าระวัง และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เหมาะมากสำหรับผู้ดูแลหรือญาติที่ไม่มีเวลาว่างในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ญาติหรือผู้ดูแลสามารถเลือกได้เองว่าจะให้ทางสถานพยาบาลเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับยาในการรักษาโรคโควิด-19 ให้กับผู้ป่วย หรือจะติดต่อประสานงานด้วยตนเองก็ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

และที่ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ยังมีบริการฟื้นฟูรายเดือนให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 อีกด้วย เพื่อฟื้นฟูให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงและสามารถกลับมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูก ๆ หลาน ๆ ได้เหมือนเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นแพคเกจรายเดือน ดังนี้