อายุวัฒน์ ฮอสพิซ แอนด์ รีแฮบ

  • ราคาเริ่มต้น  42,000รูปแบบห้อง

การดูแล 


คุณหมอเข้าเตรียมเยี่ยมทุกวัน ปรึกษาได้ตลอด 24 ชม


การพยาบาลด้วยพยาบาลวิชาชีพ 24 ชม.


คลินิกตรวจคนไข้ สำหรับผู้ป่วยไม่ประสงค์ไป รพ.


นักโภชนาการดูแลเรื่องอาหาร


การดูแลสุขอนามัย


การกายภาพบำบัดทุกวัน วันละ 1 เวลาหรือเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด

  • คลีนิคการฝึกพูดและกลืนโดยนักกิจกรรมบำบัด
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูตามโปรแกรมด้วยนักกายภาพบำบัด โดย ออกแบบโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้าน
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยตรง เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยอุปกรณ์ทันสมัย

แกลอรี่