ในการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสักหนึ่งแห่ง เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นใจในการให้บริการที่ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากล และจะดียิ่งขึ้นหากสิ่งเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ มาตรฐาน AACI เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทั่วโลกให้การยอมรับ มาดูกันว่ามาตรฐาน AACI คืออะไร และสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก AACI นั้นสามารถการันตีในเรื่องใดได้บ้าง

AACI คืออะไร

AACI หรือที่ย่อมาจาก American Accreditation Commission International เป็นระบบรองรับคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นมาตรฐานสากลเดียวในโลก ที่สามารถรับรองได้ทั้ง International Healthcare Standard และ ISO & EN พร้อมกัน โดยเป็นที่ยอมรับทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชียตะวันออกกลาง มาตรฐาน AACI มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการด้านสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัย สวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และคุณภาพการดูแล โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยที่ผู้เข้าใช้บริการสถานพยาบาลนั้น ๆ จะได้รับในเรื่องของการรักษาที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดไปจนถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งการให้คำแนะนำก่อน-หลังการรักษา หรือการจ่ายยา โดยกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้จะต้องมีประสิทธิภาพและทำประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ที่มาเข้าใช้บริการ

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก AACI สามารถการันตีในเรื่องใดได้บ้าง

  • ได้รับการรับรองความปลอดภัยในเรื่องสิทธิของผู้เข้ารับบริการ

การที่มาตรฐาน AACI มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการด้านสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจึงมั่นใจได้ว่ามีการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย โดยให้ความสำคัญในเรื่องการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการดูแลของตน ให้ข้อมูลที่เพียงพอถูกต้องแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลและการรักษา รวมถึงมีการวางแผนการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เข้ารับบริการ

  • ได้รับการรับรองความปลอดภัยในการผ่าตัดหรือทำหัตถการ

และยังเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองว่าสถานพยาบาลที่ได้รับการการันตีนั้น มีความน่าเชื่อถือในขั้นตอนการผ่าตัดหรือทำหัตถการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ที่สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข หรือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐาน มีคุณภาพ และปราศจากเชื้อ

  • ได้รับการรับรองความปลอดภัยในเรื่องการจ่ายยา

สำหรับสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน AACI จะทำมั่นใจได้ว่ายาที่ผู้เข้ารับบริการได้รับภายใต้การกำกับดูแลของสถานพยาบาลนั้น ๆ มีระบบการจ่ายยาที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การเลือกใช้ยาที่มีคุณภาพ การจัดซื้อยาจากบริษัทจัดจำหน่ายหรือบริษัทตัวแทนที่ถูกกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือ การจัดเก็บยาอย่างเป็นระบบ ไปจนถึงการจ่ายยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  • ได้รับการรับรองว่าบุคลากรทางการแพทย์ในองค์กรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

บุคลากรทางการแพทย์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องได้รับการรับรอง โดยแพทย์ผู้ทำการรักษา จะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง และมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามสภาการพยาบาล รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลรักษาตามวิชาชีพ นอกจากนี้ตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ AACI แพทย์และบุคลากรในสถานพยาบาลนั้น ๆ จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ

  • ได้รับการรับรองว่าองค์กรมีการพัฒนาและรักษามาตรฐานในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

และสุดท้ายทาง AACI จะมีการเข้ามาตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการรับรองคุณภาพทั้งหมดที่ได้รับการการันตีนั้นมีความยั่งยืน ทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ทำให้องค์กรเกิดความตื่นตัวและปฏิบัติตามมาตรฐานอยู่เสมอ

 

ARYUWAT HOSPICE AND HAB CENTER ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก AACI

อายุวัฒน์ ฮอสพิซ แอนด์ รีแฮบ ได้ผ่านการรับรองจาก AACI ว่าเป็นสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความปลอดภัยสูง และมีความใส่ใจต่อผู้ที่เข้ามารับบริการอย่างแท้จริง และยังเป็นการการันตีว่าที่นี่มีการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการเป็นอย่างดี รวมถึงมีการวางระบบในองค์กรที่ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของการอบรมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพและพร้อมปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง รวมถึงมีโปรแกรมในการดูแลรักษาที่ช่วยเยียวยาได้ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุนี้ยังคงดำเนินต่อไป ทำให้ทั้งตัวผู้เข้ารับบริการเองและผู้ดูแลสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ามาใช้บริการกับอายุวัฒน์ ฮอสพิซ แอนด์ รีแฮบ จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดกลับไปอย่างแน่นอน

Certificates: https://aacihealthcare.com/certificates/c203-2023-acc-th-ieea/