บทความสุขภาพ

  • หลีกเลี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต

6 ข้อที่ควรรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาตในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

2021-07-29T16:18:42+07:00 29 กรกฎาคม 2021|บทความสุขภาพ|

การเกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมอง แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลักด้วยกัน ...

  • Palliative care

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ Palliative care คืออะไร และมีหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างไร?

2021-07-27T14:18:21+07:00 27 กรกฎาคม 2021|บทความสุขภาพ|

การดูแลประคับประคอง หรือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ Palliative care คือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ...

  • 4 กิจกรรมกระตุ้นสมอง ห่างไกลโรคความจำเสื่อม

4 กิจกรรมกระตุ้นสมอง ช่วยให้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคความจำเสื่อม

2021-07-26T14:59:49+07:00 26 กรกฎาคม 2021|บทความสุขภาพ|

โรคความจำเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออาการหลงลืมความจำเสื่อม แต่อัลไซเมอร์ยังเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย ซึ่งถือเป็นอาการป่วยที่รุนแรงในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่อาการเหล่านี้สามารถทุเลาลงได้ ...

  • รู้จักกับสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง

รู้จักกับสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองที่ต้องระวัง!

2021-06-21T15:46:42+07:00 21 มิถุนายน 2021|บทความสุขภาพ|

โรคหลอดเลือดในสมอง คือภัยร้ายที่มีอัตราเสียชีวิตสูงเป็นอันดับสองของคนไทย และหากไม่เสียชีวิตก็มีโอกาสที่จะป่วยเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ และเกิดความพิการได้ ...

  • 5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

2021-06-15T09:38:24+07:00 15 มิถุนายน 2021|บทความสุขภาพ|

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสังคมไทยในปัจจุบันกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง แต่การส่งคนในครอบครัวให้ได้รับการดูแลผู้สูงอายุและอาศัยในบ้านพักคนชรายังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร เนื่องจากค่านิยมและความเข้าใจผิดหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับบ้านพักผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ...

  • โภชนาการกับการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

โภชนาการกับการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างถูกวิธี ทานอย่างไรถึงดีต่อสุขภาพ

2021-06-24T10:20:21+07:00 25 พฤษภาคม 2021|บทความสุขภาพ|

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ นอกจากครอบครัวและคนที่มีหน้าที่ดูแลต้องให้ความใส่ใจในด้านกายบริหารและสภาพจิตใจกันเป็นพิเศษแล้ว สิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันเลย คือการควบคุมดูแลในด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมควรจะได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพ ...

  • เคล็ดลับในการดูแลผู้สูงอายุให้รอดปลอดภัยต่อโรคร้ายที่มาในฤดูร้อน

ร้อนนี้อันตราย! เนอร์สซิ่งโฮมกับเคล็ดลับในการดูแลผู้สูงอายุให้รอดปลอดภัยต่อโรคร้ายที่มาในฤดูร้อน

2021-04-21T11:07:26+07:00 21 เมษายน 2021|บทความสุขภาพ|

ฤดูร้อนเป็นฤดูที่มีสภาพอากาศร้อนมาก หากไม่ระมัดระวังในการดูแลสุขภาพให้ดีก็มีโอกาสที่ล้มป่วยลงได้ง่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอกว่าคนวัยหนุ่มสาว ทำให้มีโอกาสที่จะล้มป่วยมากกว่าคนปกติทั่วไป ดังนั้นบทความนี้ ...

  • การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนส่งผู้ป่วยกลับบ้าน

2021-04-08T10:40:37+07:00 8 เมษายน 2021|บทความสุขภาพ|

โรคหลอดเลือดในสมองหรือโรค Stroke คือภาวะที่เส้นเลือดในสมองตีบ อุดตัน หรือแตกจนทำให้ร่างกายไม่สามารถส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้เพียงพอ ...

  • 8 เคล็ดลับการจัดบ้านให้พร้อมต่อการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

8 เคล็ดลับการจัดบ้านให้พร้อมต่อการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

2021-06-24T10:21:36+07:00 22 มีนาคม 2021|บทความสุขภาพ|

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ครอบครัวจะต้องให้ความรักและความใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะอาการของผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมนั้น นอกจากจะมีอาการความจำเสื่อมแล้ว ผู้ป่วยยังมีปัญหาในด้านการสื่อสาร ...

  • เคล็ดลับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สื่อสารกับผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม

เคล็ดลับดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สื่อสารกับผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมอย่างไร ให้ทั้งตนเองและผู้ป่วยมีความสุข

2021-06-24T10:18:14+07:00 24 กุมภาพันธ์ 2021|บทความสุขภาพ|

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สิ่งสำคัญคือการสื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม ความรู้สึก และความต้องการของผู้ป่วยให้ดี เนื่องจากผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอาการภาวะสมองเสื่อมส่งผลให้มีปัญหาความจำเสื่อม ...