อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม เป็นศูนย์ที่มีคุณหมอ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด เพราะฉะนั้นทางศูนย์มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเพียงแต่เราไม่ได้ทำการรักษา เราทำการพักฟื้นดูแลผู้ป่วยในหลักทางการแพทย์และพยาบาล

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม สามารถดูแลได้ตั้งแต่แรกเข้าอยู่ สิ่งที่ต้องเตรียมจะเป็นของใช้ส่วนตัวเป็นหลัก เช่น แพมเพิสที่ต้องใช้ หรือถ้าไม่ต้องใช้ก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลย ทางศูนย์ดูแลตั้งแต่ ทางการแพทย์ อาหารตามหลักโภชนาการ และ สุขอนามัยเต็มรูปแบบ

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม มีพยาบาลคอยดูตลอด 24 ชม. พร้อมทั้งกล้องวงจรปิดที่มีทีม monitor อยู่ตลอด

การดูแลจะเทียบเท่าระบบโรงพยาบาลคือ การตรวจเยี่ยมเตียงทุกๆ 2 ชม. มีการวัดไข้ วัดความดัน วัดชีพจรต่างๆ

การดูแลผู้สูงอายุ เราดูแลทุกอย่างเกี่ยวสภาพร่างกายตั้งแต่การตัดเล็บ อาบน้ำ ตัดผม ความเป็นอยู่ทั้งด้านร่างกาย การเจ็บป่วยจะมีคนหมอคอยดูแล ด้านสภาพจิตใจจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าเช่น ตักบาตรทุกวัน กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นต้น

เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดเป็นผู้ป่วยที่ต้องเน้นกายภาพบำบัดการดูแลกายภาพบำบัดของที่ศูนย์จะเน้นให้นักกายภาพทำการฟื้นฟูเป็นหลักโดยวางแผนร่วมกับคุณหมอ จำนวนครั้งในการกายภาพบำบัดเฉลี่ยจะเกือบทุกวันต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับตัวของคนไข้ที่สามารถฟื้นฟูได้มากน้อยอย่างไร

สำหรับผู้สูงอายุจะมีคนดูแล 1 ท่านต่อ 3 ผู้สูงอายุและมีพยาบาลดูแลเป็นพิเศษอีก 3 ท่านเป็นอย่างต่ำ

การดูดเสมหะหรือ (suction) เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยหายใจให้ได้คล่องมากขึ้น ที่ศูนย์อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮมจะมีพยาบาลคอยช่วยดูแลคนไข้เป็นพิเศษสำหรับกรณีผู้ป่วยติดเตียงหรือต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงหัตถการต่างๆจะต้องจำเป็นให้พยาบาลวิชาชีพเป็นคนดูแล เพราะความรู้ประสบการณ์ที่มากกว่า น้องผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA)

หมอตรวจเยี่ยมวันเว้นวันขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าต้องการดูแลเป็นพิเศษมากน้อยแค่ไหน

  1. การดูแลทางด้านการแพทย์ คุณหมอตรวจเยี่ยม พยาบาลดูแล 24 ชม. กายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด
  2. การดูแลเรื่องอาหาร อาหารตามหลักโภชนาการรวมถึงอาหารทางสายยาง
  3. ดูแลเรื่องสุขอนามัยทั้งหมด เสื้อผ้าทุกอย่าง