โรคหลอดเลือดในสมองหรือโรค Stroke คือภาวะที่เส้นเลือดในสมองตีบ อุดตัน หรือแตกจนทำให้ร่างกายไม่สามารถส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้เพียงพอ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที ร่างกายของผู้ป่วยสามารถป่วยเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาตได้ โดยในส่วนของวิธีการรักษาดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกนั้น แพทย์จะทำการฉีดยาทางหลอดเลือดดำเพื่อช่วยละลายลิ่มเลือดที่อุดตัน และผ่าคราบไขมันที่อุดตันออกจากเส้นเลือดเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไหลเวียนได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากการรักษาเรียบร้อยแล้วผู้ป่วยบางรายจะต้องทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติอีกด้วย

สำหรับผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัดและรักษาจนอาการผู้ป่วยคงที่แล้ว แพทย์จะพิจารณาให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ค่อนข้างสำคัญต่ออาการของผู้ป่วย Stroke ในระยะยาว เนื่องจากครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรค Stroke เป็นอย่างดี มิเช่นนั้นอาการที่ดีขึ้นอาจรุนแรงอีกครั้งก็เป็นได้ ดังนั้นบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนรับส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้าน จะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้นมาเรียนรู้กันเลย

การวางแผนในการดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกและผู้ป่วย Stroke อย่างถูกวิธี

  1. ขอคำแนะนำโรคจากแพทย์ก่อนกลับบ้าน

แพทย์จะอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง พฤติกรรมที่อาจส่งผลให้อาการของผู้ป่วยรุนแรงขึ้น รวมถึงกระบวนการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกวิธี เพื่อให้ครอบครัวและผู้ป่วยเข้าใจถึงระยะเวลาในการพักฟื้นร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ และป้องกันไม่ให้โรคเส้นเลือดในสมองตีบกลับมาเป็นซ้ำ เช่น การทานยาอย่างตามคำแนะนำของแพทย์ และการทำกายภาพบำบัดตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัดอย่างเคร่งครัด

  1. ศึกษาการดูแลภาวะทั่วไปเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจะต้องมีความเข้าใจและจัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมต่อกระบวนการฟื้นตัวของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยโรค Stroke นั้นไม่ควรทานอาหารที่มีรสเค็ม เนื่องจากเป็นสาเหตุของความดันสูง ขณะที่การทานแป้งและไขมันมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นกัน สำหรับการดูแลผู้ป่วยอัมพาต และดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ที่ไม่สามารถทานอาหารได้ แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยรับอาหารทางสายแทน ซึ่งครอบครัวต้องเตรียมอาหารปั่นไว้ให้พร้อมด้วย

  1. หมั่นสังเกตอาการของผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

หากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร สามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและสุขภาพกายของผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยอาจมีอาการวิตกกังวล ซึมเศร้า และนอนไม่หลับร่วมด้วยได้เช่นกัน ดังนั้นครอบครัวและผู้ดูแลตรวจเตรียมความพร้อมของตนเอง และหมั่นใช้เวลาในการสังเกตอาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ เพื่อที่หากตรวจพบว่ามีอาการผิดปกติจากที่ควรจะเป็น สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ได้ทันที

  1. เตรียมตัวก่อนพบแพทย์เพื่อตรวจเช็กอาการ

ในกรณีที่ผู้ป่วยโรค Stroke ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ครอบครัวต้องเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เรียบร้อย โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่บ้านให้มีทางลาดชันสำหรับการเข็นรถเข็นหรือเตียงผู้ป่วยให้พร้อม รวมถึงผู้ป่วยต้องมีการงดน้ำงดอาหาร เช็กจำนวนยาที่ขาดเหลือให้พร้อม รวมถึงข้อมูลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองที่ทางครอบครัวและผู้ดูแลได้เฝ้าสังเกตอาการไปรายงานให้แพทย์ได้ทราบอย่างละเอียด เพื่อที่แพทย์จะได้จัดเตรียมแผนการรักษาได้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยมากที่สุด

  1. เตรียมอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

การดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกที่บ้าน ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วยโรค Stroke ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธีด้วย เพื่อที่ผู้ดูแลสามารถตรวจเช็กอาการและสุขภาพการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยเป็นไปในแนวทางที่ดีได้ เช่น เครื่องมือวัดระดับความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น

  1. เตรียมความพร้อมของผู้ดูแล โดยเฉพาะในกรณีดูแลผู้ป่วยอัมพาตและดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองบางรายจะไม่สามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้นครอบครัวและผู้ดูแลจะต้องฝึกทักษะและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยอัมพาตและดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ที่ครอบครัวจะต้องเตรียมเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ในการรักษาให้พร้อม ที่สำคัญ ครอบครัวต้องจัดเตรียมช่องทางการติดต่อแพทย์พยาบาล และนักกายภาพบำบัดฉุกเฉินไว้ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

หากคุณและครอบครัวกำลังมองหาสถานที่ที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ดูแลผู้ป่วยอัมพาต และทีมงานดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ สามารถติดตามขอใช้บริการอายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุได้ ที่นี่เรามีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นอย่างดี ทีมงานของเราสามารถให้ความช่วยเหลือดูแลคนที่คุณรัก รวมถึงให้คำแนะนำที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองอย่างถูกต้องแก่คุณได้ ไม่ต้องกังวลว่าคนที่คุณรักจะขาดความรักและความเอาใจใส่ เพราะทีมงานของเราพร้อมดูแลคนที่คุณรักตลอด 24 ชั่วโมง