โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคสโตรก (Stroke) เป็นภัยเงียบที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ หรือ แตก โดยความเสี่ยงของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเพราะ หลอดเลือดมีความเสื่อมตามวัยเนื่องจากอายุมากขึ้น หรือเกิดจากภาวะโรคต่างๆอย่าง ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน ,โรคหัวใจ ,ไขมันในเลือดสูง ซึ่งเมื่อเกิดภาวะสโตรคจะทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือหากไม่ถึงขั้นนั้นก็จะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิม

หลังจากเกิดภาวะสโตรก ผู้ป่วยหลายรายได้รับการช่วยเหลือและรอดพ้นจากการเสียชีวิตมาได้ แต่ก็ต้องพบกับภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมือนที่เคยเป็นมา ทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิต มีความเครียดทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลและฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติตามเดิมให้มากที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เกิดความพิการซ้ำซ้อนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

การดูแลผู้ป่วยสโตรก ต้องมีการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยทางด้านร่างกายนั้น  ทีมดูแลด้วย แพทย์ พยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถวางแผนในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุดร่วมกันกับครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและพร้อมกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

การดูแลฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยสโตรก สามารถทำได้ด้วยการ กายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวอย่างการ ฝึกยืน , ฝึกเดิน ที่สูญเสียไปจากการที่สมองบางส่วนถูกทำลาย โดยการฝึกการเคลื่อนไหวจะช่วยให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อของผู้ป่วยที่สูญเสียไปค่อยๆกลับมาทำงานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปเคลื่อนไหวร่างกายได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติที่เคยทำได้มาก่อน เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับมาควบคุมการเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้ก็จะสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ลดการพึง่พาผู้ดูแล อีกทั้งยังมีโอกาสได้กลับไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพได้เหมือนก่อนมีอาการ

การทำ  กายภาพบำบัด มีส่วนช่วยอย่างมากในการฟื้นฟูร่างกายและความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยสโตรก อีกทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยสโตรคที่นอนติดเตียงโดยจะช่วยป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื้อและการหดสั้นของกล้ามเนื้อ,เส้นเอ็น และเนื้อเยื่อรอบข้อต่อ ซึ่งการวางแผนฟื้นฟูนี้ต้องทำอย่างเป็นระบบและวางแผนโดยผู้ชี่ยวชาญ เพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นตัวและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ ฝึกยืน , ฝึกเดิน ที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งที่ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม พระราม2 ธนบุรี มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยสโตรคและครอบครัวที่ต้องการคำปรึกษาและการดูแลอย่างใส่ใจ เพื่อคืนกลับไปสู่ชีวิตปกติให้ได้เร็วที่สุด