ผู้คนมักมีความรู้สึกลบหรืออคติกับคำว่าบ้านพักคนชรามาโดยตลอด แต่แท้จริงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชรานั้นมีประโยชนืและมีความหมายกับใครหลายคนมากกว่าที่คุณคิด เห็นได้จากการที่ในประเทศไทยได้มีผู้ให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกขึ้นมามากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุในสังคมได้ใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เหลือได้ดำเนินชีวิตแบบไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังด้วย วันนี้ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮมของเราจึงอยากขอนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้คุณเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อบ้านพักคนชราตลอดไป

 

มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับบ้านพักคนชราหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

1. การอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่เท่ากับถูกทอดทิ้ง

ค่านิยมในอดีตที่คนไทยเชื่อว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิดในยามที่พ่อแม่แก่ชราไม่ได้เป็นค่านิยมที่ผิด เพียงแต่เมื่อสังคมเปลี่ยน กาลเวลาเปลี่ยน ก็ต้องอาศัยการตีความสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ เพราะหากยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ยังอาศัยการตีความแบบเดิมอาจทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันของคนที่มีอายุต่างกันได้

ในปัจจุบันผู้คนทำงานนอกบ้านเป็นหลัก ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน หากอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ก็มักไม่ได้มีเวลาดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร แถมยังเป็นกังวลว่าพวกเขาอาจหกล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เราไม่อยู่บ้าน และไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทัน ยิ่งโดยเฉพาะหากผู้สูงอายุเหล่านั้นเป็นผู้มีโรคประจำตัวอื่น ๆ ร่วมด้วยก็ยิ่งทำให้ลูกหลานออกไปทำงานแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

การมีอยู่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชรา ถือเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนที่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลผู้สูงวัยเหล่านี้ เพราะพวกเขาสามารถสบายใจว่าขณะอยู่นอกบ้านจะมีผู้ดูแลคอยดูแลกคนที่พวกเขารักอย่างใกล้ชิด หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดขึ้นก็สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทัน ส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจะได้รับการรักษาและดูแลตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์

2. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกและดี มีอยู่จริง!

การเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือบ้านพักคนชราที่มีอยู่หลากหลาย ปัจจัยทางด้านราคาเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ลูกหลานหรือผู้สูงอายุใช้ประกอบการตัดสินใจ แต่อยากบอกไว้เลยว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกหรือแพงไม่สำคัญ สำคัญที่ว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เราเลือกใช้บริการนั้นตอบโจทย์กับสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต หรือสุขภาพของผู้สูงอายุหรือไม่ การเลือกใช้บริการผู้สูงอายุราคาสูงไม่ได้ดีเสมอไป และไม่ได้หมายความว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกจะไม่ใส่ใจกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเท่าที่ควรเช่นกัน

หากต้องการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสักหนึ่งที่ อยากให้เลือกที่ที่สามารถให้คำปรึกษาได้ถูกใจ สามารถตอบทุกข้อสงสัยที่คุณข้องใจได้ รวมถึงมีบริการในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ครอบคลุมความต้องการของคุณ

3. ใครว่าคนแก่ต้องอยู่บ้านแบบเหงา ๆ 

วัยผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณเป็นวัยที่หลายท่านได้พบปะกับผู้คนน้อยลง เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เกษียณจากการทำงาน ทำให้มีเหตุผลที่ต้องออกไปพบปะผู้คนลดน้อยลงไปด้วย ผู้สูงอายุบางท่านเองก็มีปัญหาสุขภาพทำให้ความสามารถในการเดินทางเป็นเวลานานหรือการขับขี่ยวดยานพาหนะลดน้อยถอยลง การออกไปเที่ยวหรือออกไปหาบุคคลอื่นจึงกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น ทำให้มีสังคมเพื่อน สังคมของคนรู้จักลดน้อยลง

แต่การพักอาศัยในบ้านพักคนชราหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะทำให้ผู้สูงอายุ ได้อยู่ในสังคมของผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกัน สามารถคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมาของกันและกัน เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้ไม่รู้สึกเหงาและว้าเหว่อีกต่อไป

 

มองหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก การบริการครบครัน ได้ที่ Aryuwat Nursing Home

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม มีกิจกรรมบริการด้านการพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีบริการตั้งแต่บริการนักกายภาพบำบัด พร้อมแฟ้มการดูแลรายบุคคล ให้การพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง บริการอาหารตามหลัก โภชนาการผู้สูงอายุและตามข้อจำกัดของผู้ป่วยและผู้พักฟื้นแต่ละบุคคล บริการอาหาร 3 มื้อ น้ำสมุนไพร เพื่อสุขภาพออกกำลังกาย และกิจกรรมกลุ่มทุกวัน รวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV ทุกจุดและระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญที่สุดคือเราเน้นใส่ใจดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยรู้สึกเหงาและรู้สึกโดดเดี่ยว คุณจะได้รับบริการทั้งหมดนี้เพียงแค่ไว้ใจให้เราได้บริการคุณ