ศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมจิตใจให้เบิกบาน ทำให้สมองได้จินตนาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ที่สามารถช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้

การวาดภาพระบายสี เป็นกิจกรรมศิลปะบำบัดที่ช่วยสร้างเสริมความสุขและความเพลิดเพลินให้แก่ คนชรา ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเช่น ผู้ป่วยสโตรก โรคหลอดเลือด ที่กำลัง ฟื้นฟูและพักฟื้นหลังผ่าตัด , ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องนอนอยู่กับที่นานๆ รวมไปถึง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่เผชิญกับปัญหาความเจ็บปวดทางร่างกายและความตึงเครียดทางด้านจิตใจ สามารถใช้ศิลปะอย่างการวาดภาพ เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยให้ลืมความทุกข์กายทุกข์ใจที่เผชิญอยู่ได้ชั่วขณะ ส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองไม่ให้เกิดอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมได้ประโยชน์ของกิจกรรมการวาดภาพ ระบายสี สำหรับ คนชรา และผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาตัวอยู่เป็นระยะเวลานานๆ มีหลายอย่างด้วยกันดังต่อไปนี้

  1. สามารถลดความเครียด ลดความว้าวุ่นและความวิตกกังวล  ผู้ป่วยสโตรก โรคหลอดเลือด ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกาย ,  ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่อยู่ในระหว่างการรักษาแบบประคับประคองจะมีความเครียดและหดหู่อย่างมาก การวาดภาพและศิลปะบำบัดจะช่วยทำให้รู้สึกมีความเพลิดเพลิน และคลายความเครียดลงได้
  2. ฝึกระบบประสาทและสมอง การคิดวิเคราะห์ และความจำ ใน คนชรา ที่เริ่มมีความเสื่อมถอยของร่างกายรวมถึงสมอง การวาดภาพเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยชะลอไม่ให้เกิดความเสื่อม
  3. ช่วยทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้มีความคิดแปลกใหม่ที่นำประสบการณ์และความรู้ที่สะสมมาดัดแปลงให้เกิดเป็นสิ่งใหม่
  4. ต่อเนื่องจากข้อที่แล้ว ผู้สูงอายุที่สามารถสร้างสรรคืงานศิลปะที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองขึ้นมาได้ จะทำให้เกิดความภูมิใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตัวเราเอง จากการสร้างผลงาน
  5.  เป็นพื้นที่ในการระบายความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น  ซึมเศร้า วิตกกังวล ซึ่งการระบายความรู้สึกออกมาจะช่วยผ่อนคลายความกดดันและความตึงเครียดที่อยู่ภายใน ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้น
  6. เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ผู้สูงอายุ คนชรา หรือ ผู้ป่วยสโตรก โรคหลอดเลือด ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่ค่อยดีนัก การทำกิจกรรมศิลปะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดการ หกล้มสะโพกหัก ที่อาจเป็นอันตรายได้

 

การทำกิจกรรมศิลประบำบัดโดยการวาดภาพ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งในการผ่อนคลายความเครียด,ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ กระตุ้นการทำงานของสมองป้องกันสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์  ซึ่งที่ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม พระราม2 ฝั่งธน มีผู้เชี่ยวชาญ ด้วย ทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งนักกายภาพบำบัด 24ชม. จช่วยดูและและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของคนที่คุณห่วงใย มีกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย เสริมสร้างสมาธิ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้สูงอายุมีความสุข และลดภาวะสมองเสื่อมตามวัย