สิ่งที่สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ระหว่างการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกับการดูแลคนที่คุณรักที่บ้าน คือนักโภชนาการที่มีความชำนาญสูง เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว ครอบครัวที่เลือกรับดูแลผู้สูงอายุที่บ้านมักจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่หมอและพยาบาลเท่านั้นที่คอยปฏิบัติหน้าที่ถึงบ้าน แต่จะไม่มีนักโภชนาการคอยควบคุมดูแลเรื่องอาหารการกินที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ จนในบางครั้งอาการสุขภาพของผู้สูงอายุอาจทรุดรุนแรงขึ้นได้เช่นกัน เพราะเหตุนี้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกที่มีคุณภาพจึงมักมีนักโภชนาการมากประสบการณ์คอยประจำอยู่ทุกวัน

บทบาทและหน้าที่สำคัญของนักโภชนาการที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก

“You are what you eat” ความหมายของวลีนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้สำหรับเด็กและกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของกลุ่มผู้สูงวัยได้เช่นกัน โดยนักโภชนาการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะมีหน้าที่หลักในการวางแผนและควบคุมการรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุในแต่ละคน ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีที่สุดแก่ผู้สูงอายุทุกคน

ความสำคัญของการเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีนักโภชนาการ

  • ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกจะมีนักโภชนาการคอยคำนวณ พร้อมจัดสรรปริมาณของพลังงานที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับในแต่ละวัน รวมถึงวิเคราะห์พิจารณาจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ชีวิต ตลอดจนสุขภาพของผู้ป่วยในแต่ละคนอย่างละเอียด เพื่อช่วยทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังคอยรับดูแลผู้สูงอายุ ควบคุมภาวะน้ำหนักเกินจากการรับประทานอาหารด้วย

  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถจัดแผนอาหารให้เหมาะกับสุขภาพและโรคประจำตัวของผู้สูงอายุแต่ละคนได้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานจะให้ความสำคัญกับโภชนาการของผู้สูงอายุมาก เพราะอาหารไม่เพียงแต่ช่วยให้อิ่มท้อง แต่อาหารยังเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่สุขภาพร่างกายเริ่มเสื่อมลงไปตามวัย การเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกาย ทั้งในด้านของปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม และคุณภาพของอาหาร จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุให้มีความแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันพร้อมต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารในปริมาณที่มากจนเกินไป จนอาจนำไปสู่ภาวะโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคข้อเสื่อม รวมถึงโรคในกลุ่มหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น

  • แก้ไขปัญหาการเบื่ออาหารในกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีนักโภชนาการประจำ ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่ดีในด้านสุขภาพ เนื่องจากนักโภชนาการจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเบื่ออาหารในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างดี รู้จักวิธีปรับเปลี่ยนอาหารให้ทานง่ายและมีรสชาติเข้ากับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เกิดภาวะเบื่ออาหาร และมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผู้สูงอายุก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย พร้อมต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วย

หมดห่วงเรื่องปัญหาการรับดูแลผู้สูงอายุ อุ่นใจไปกับบริการที่ดีของ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม พระราม 2

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินของผู้สูงอายุเป็นพิเศษ โดยเรามีนักโภชนาการมากประสบการณ์ คอยวางแผนเมนูอาหาร จัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยแต่ละคนตามโภชนาการ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์คอยรับดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ท่านใดที่มีความสนใจ สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง หรือทดลองอยู่ก่อนตัดสินใจระยะยาวได้ โทร. 099-424-4566