ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่างก็มีคุณภาพและบริการหลากหลายระดับขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการดูแลผู้สูงอายุ หากคุณและครอบครัวขาดการไตร่ตรองที่ดีแล้ว คุณอาจจะได้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกที่มีมาตรฐานคุณภาพต่ำ ไม่พร้อมต่อการดูแลผู้สูงอายุก็เป็นได้ ดังนั้นนอกจากอัตราค่าบริการดูแลผู้สูงอายุแล้ว การพิจารณาเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกนั้นจึงจำเป็นต้องมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ในการคัดเลือกสรรศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วย หากต้องการให้ได้รับการดูแลระดับสูง

สำหรับบทความนี้ อายุวัฒน์ ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ ชั้นนำแห่งประเทศไทย จึงจะมาแนะนำปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกผู้ดูแลให้กับคนที่คุณรักและช่วยประเมินความคุ้มค่ากับการรับบริการให้กับคุณ จะมีปัจจัยอะไรบ้างมาดูกันเลย

  • มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงราคาถูก ควรต้องมีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุระดับสูง ให้บริการแบบครบวงจร พร้อมต่อการช่วยเหลือ และดูแลรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ต้องเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับและถูกต้องตามกฎหมาย ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมฝึกสอน มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีการคัดแยกเคสของผู้สูงอายุก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อให้พร้อมต่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

  • มีระบบงานและขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานนั้นไม่ต่างจากโรงพยาบาลคุณภาพสูงที่ต้องมีระบบขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีความเหมาะสมต่อผู้สูงอายุในแต่ละบุคคลมากที่สุด ซึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกควรจะต้องมีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ตั้งแต่แรกเข้ามาใช้บริการ เพื่อวางแผนฟื้นฟูและจัดโปรแกรมดูแลได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีระบบการติดตามอาการและผลการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการคัดแยกแบ่งห้องพักอาศัยของผู้สูงอายุชายหญิง ให้บริการอัตราค่าบริการผู้สูงอายุทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี

  • เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวก

แม้ว่าจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก แต่คุณก็ไม่ควรมองข้ามด้านความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ โดยเฉพาะหากเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงราคาถูกด้วยแล้วเนี่ย จำเป็นต้องพิจารณาด้านนี้เป็นพิเศษเลย เนื่องจากผู้สูงอายุหลายท่านมักมีโรคประจำตัว หรือสุขภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพไปตามวัย การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการชีวิต จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลมากเกินไป เช่น มีระบบทางลาดชัน สะดวกต่อการเข็นรถเข็น และเตียงผู้ป่วย ภายในห้องน้ำมีราวจับเดิน และเก้าอี้สำหรับนั่งอาบน้ำ เป็นต้น

  • สถานที่สะอาด ทันสมัย ปลอดภัยและน่าอยู่

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่แน่นอน การคัดเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูกจำเป็นต้องพิจารณาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย การตรวจคัดกรอง รวมถึงความสะอาดและทันสมัยของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เนื่องจากภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นมีผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอเป็นจำนวนมาก หากมีผู้ป่วยที่ติดโรคโควิด-19 ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และหากผู้สูงอายุป่วยแล้วก็สามารถเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้นนอกจากอัตราค่าบริการดูแลผู้สูงอายุแล้ว อย่าลืมคำนึงด้านความสะอาด ความทันสมัย และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยด้วย มิเช่นนั้นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียอาจเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลย

  • บริการรถพยาบาลและโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุเฉพาะรายบุคคล

ผู้สูงอายุแต่ละรายต่างมีโรคประจำตัว และสมรรถภาพร่างกายที่แตกต่างกันออกไป จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล ซึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงราคาถูกคุณภาพสูงทุกแห่งต่างก็มีให้บริการรถพยาบาล และโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลทั้งสิ้น โดยจะมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ระดับผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ตลอดจนไปถึงร่วมวางแผนกับคนในครอบครัวถึงรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้มีกำลังใจพร้อมต่อการใช้ชีวิตต่อไป

ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก การค้นคว้าข้อมูลและวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณและครอบครัวสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างแน่นอน สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาถูก และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงราคาถูก แต่มีคุณภาพในการบริการระดับสูง อายุวัฒน์ ศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ ยินดีให้บริการ ท่านสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง หรือทดลองอยู่ก่อนตัดสินใจระยะยาวได้