สโตรก หรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็น เพราะเมื่อเป็นแล้วและไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ส่วนคนที่รอดชีวิตมาส่วนหนึ่งก็อาจจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเพราะเนื้อเยื่อสมองบางส่วนถูกทำลายจนทำให้ไม่สามารถควบคุมร่างกายบางส่วนได้ดีดังเดิม ผู้ป่วยจึงมักมีปัญหาเรื่องการพูด การเคลื่อนไหว ทำให้ความสามารถในการใช้ชีวิตด้วยตนเองลดลงและเพิ่มความเครียดให้แก่ตัวผู้ป่วยเองและครอบครัว

กระบวนการฟื้นฟูของ ผู้ป่วยสโตรก โรคหลอดเลือด ที่สำคัญคือ ต้องเริ่มฟื้นฟูร่างกายโดยเร็วและต่อเนื่อง โดยการทำ กายภาพบำบัด และระยะเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มฟื้นฟูร่างกายก็คือ ตั้งแต่เริ่มป่วยจนถึงระยะเวลา 6 เดือน เพราะร่างกายจะเริ่มฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 เดือนแรกหลังจากนั้นก็จะค่อยๆชะลอลง ดังนั้นการเริ่มต้นฟื้นฟูร่างกายเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นฟูร่างกายกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น

การฟื้นฟูสภาพร่างกายของ  ผู้ป่วยสโตรก โรคหลอดเลือด จะต้องได้รับการประเมินจากทีมผู้เชี่ยวชาญว่าผู้ป่วยพร้อมที่จะรับการทำ กายภาพบำบัด หรือไม่ โดยผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพปกติ ไม่มีไข้ , หอบเหนื่อย , หัวใจเต้นผิดจังหวะ , ซึม ,ชัก หรือมีภาวะขาบวมที่สงสัยว่าจะมีเส้นเลือดดําาส่วนลึกอุดตันเฉียบพลัน ไม่ควรเข้าโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพราะอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้

ความสำคัญของโปรแกรมฟื้นฟูสภาพร่างกาย

ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือปอด โรคเรื้อรัง หรือ ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังทำให้ต้องงดการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานานๆ หรือสโตรกที่ผู้ป่วยจำนวนมากต้องสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ ทำให้ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน แต่หากปล่อยให้  ผู้ป่วยติดเตียง โดยไม่มีการฟื้นฟูร่างกาย อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น แผลกด,ข้อติด,กล้ามเนื้อลีบ ที่อาจทำให้เกิดภาวะพิการตามมาได้ จึงจำเป็นต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ศูนย์ดูผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเคลื่อนไหวและดูแลตนเองได้ ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาในภายหลัง

หากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่มีความพร้อมในการดูแล ผู้ป่วยสโตรก โรคหลอดเลือด , คนชรา , ผู้ป่วยติดเตียง,  ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย, ผู้ป่วย ฟื้นฟูและพักฟื้นหลังผ่าตัด  ที่ อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่ง โฮม พระราม2 ฝั่งธน พร้อมดูแลคนที่คุณห่วงใย ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งนักกายภาพบำบัด 24ชม ที่จะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีและการดูแลที่ดีที่สุดที่คุณสามารถไว้วางใจได้