หลาย ๆ ท่านคงทราบดีว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่าโลกของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง โดยในช่วง 2-3 ปีมานี้ จะเห็นได้ว่ามีบริการรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเพื่อรองรับปรากฎการณ์ดังกล่าว และกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือ “บริการเนอสซิ่งโฮม (nursing home)” หรือ บ้านพักผู้สูงอายุนั่นเอง

เนอสซิ่งโฮมคืออะไร?

เนอร์สซิ่งโฮมหรือบ้านพักผู้สูงอายุเป็นสถานที่ดูแล พักฟื้น และให้การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันแก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะสั้น และผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะยาว เช่น ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย โดยผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะภายใต้การจัดการที่เป็นระบบ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัย เนอสซิ่งโฮมหรือบ้านพักผู้สูงอายุยังดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับผู้สูงอายุด้วย โดยจะมีนักโภชนาการคอยควบคุมด้านสุขลักษณะและจัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้สูงวัย ส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ อาทิ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมนันทนาการ เช่น การวาดรูป เกมกระดาน การเล่นโยคะ เป็นต้น

ลักษณะของเนอสซิ่งโฮม

โดยส่วนมากแล้วบ้านพักผู้สูงอายุที่ให้บริการในลักษณะ nursing home จะอยู่ในรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างศูนย์พยาบาลและสถานดูแลพักฟื้น โดยอาจปรับปรุงจากบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ มีการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลและอำนวยความสะดวกที่ครบครับ อย่างเช่น รถเข็น เครื่องปรับอากาศ กริ่งขอความช่วยเหลือ กล้องวงจรปิด ราวช่วยพยุงตามจุดต่าง ๆ ของบ้าน เนอสซิ่งโฮมจึงเป็นสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมคอยดูแลเอาใจใส่และอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเดิน อาบน้ำ การกิน การขับถ่าย การแต่งตัว  และเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการรักษา ให้การพยาบาล โภชนบำบัด กายภาพบำบัด เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคลายความเหงาเพื่อรักษาสภาพของผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม

ทำไมผู้คนถึงนิยมใช้บริการ nursing home ในปัจจุบัน?

เนอสซิ่งโฮมหรือบ้านพักคนชราเป็นสถานบริการที่สามารถดูและและช่วยเหลือบุคคลที่เรารักในช่วงเวลาที่เราต้องทำงาน มีภาระหน้าที่รับผิดชอบมาก ไม่มีเวลาดูแลคนที่เรารัก หรือมีความต้องการให้แพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก nursing home มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก มีเพื่อน ๆ สูงวัยที่สามารถคุยแลกเปลี่ยนกันได้ และยังมีกิจกรรมนันทนาการสันทนาการที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกทั้งบริการเนอสซิ่งโฮมแบบกลางวัน ค้างคืน และอยู่ประจำ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกาย การจัดเตรียมยา โภชนาการ และการดูแลในด้านจิตใจ รวมไปถึงการทำกายภาพบำบัดในบางราย ซึ่ง nursing home ก็สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้บริการ nursing home เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราระดับพรีเมี่ยม ให้บริการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งระยะสั้น ระยะยาว มั่นใจได้ด้วยการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ และพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะ พร้อมจรรยาบรรณในวิชาชีพและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และป้องกันอันตรายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลผู้สูงอายุภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกสบาย เงียบสงบ เป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง