ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (คลินิกกายภาพบำบัด) | อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮม คือ สถานที่ที่ให้บริการทางการแพทย์สำหรับวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่กำลังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพของร่างกายที่กำลังเสื่อมลงอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน และปัญหาของภาวะโรคต่างๆ

ซึ่งส่งผลให้การทำงานของร่างกายเสื่อมประสิทธิภาพลง ทำให้เกิดอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาท เช่น อาการปวดหลัง ปวดบริเวณ คอ บ่า ไหล่ หรืออาการกลุ่มออฟฟิศซินโดรมที่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท และสมอง อ่อนแรง ชา มีปัญหาการกลืน รวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร่างกายเสื่อมสมรรถภาพอันเนื่องมาจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

ทำไมต้องใช้บริการกายภาพบำบัดกับ Aryuwat

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮมมีบริการเกี่ยวกับการกายภาพบำบัดอย่างครบวงจรที่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ทั้งบริการตรวจประเมินสภาพร่างกาย วิเคราะห์เกี่ยวกับอาการป่วยและสาเหตุ ให้การรักษาด้วยเครื่องมือเฉพาะทางกายภาพบำบัด และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเฉพาะตัวบุคคล ให้บริการโดยนักกกายภาพบำบัดมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ และมีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อบำบัดรักษาให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของตนเอง และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมรรถนะของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องใช้บริการกายภาพบำบัดกับ Aryuwat

อายุวัฒน์ เนอร์สซิ่งโฮมมีบริการเกี่ยวกับการกายภาพบำบัดอย่างครบวงจรที่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ทั้งบริการตรวจประเมินสภาพร่างกาย วิเคราะห์เกี่ยวกับอาการป่วยและสาเหตุ ให้การรักษาด้วยเครื่องมือเฉพาะทางกายภาพบำบัด และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเฉพาะตัวบุคคล ให้บริการโดยนักกกายภาพบำบัดมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ และมีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อบำบัดรักษาให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของตนเอง และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมรรถนะของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการด้านกายภาพบำบัดของเรา

บริการด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางร่างกายที่ถดถอย หรือผู้ป่วยที่ประสบกับโรคเรื้อรังที่เราพร้อมให้บริการ มีดังนี้

1.    กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

เป็นการกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อและเอ็น เช่น ปวดบริเวณคอ ปวดบริเวณหลัง ปวดคอร้าวลงแขน ปวดหลังร้าวลงขา อาการปวดที่เกิดจากภาวะกระดูกเสื่อม อาการปวดจากการเคลื่อนของกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท ภาวะกระดูกสันหลังคด เคลื่อนหรือหลวม และกลุ่มอาการ Office syndrome เป็นต้น
 • ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การยกของหนัก การเกิดอุบัติเหตุ หรือการเคลื่อนไหวผิดท่า ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นยึดกระดูก เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อเคล็ดขัดยอก อย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน ที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต้นคอและหลัง
 • ผู้ที่ต้องการการบำบัดฟื้นฟูก่อนและหลังผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement Surgery) การผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่อต่างๆ และข้อต่อกระดูกสันหลัง (Spine surgery) การผ่ายึดตรึงเหล็กที่กระดูก ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะ เป็นต้น

2.    กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

เป็นการกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างจากการบาดเจ็บของสมอง (Brain injury) การบาดเจ็บของไขสันหลัง (Spinal cord injury) และเส้นประสาทส่วนปลายได้รับบาดเจ็บ (Nerve injury)
 • ผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้อบนใบหน้าจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 (Bell’s palsy)
 • ผู้ป่วยที่มีอาการจากโรคพาร์กินสัน

3.    กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางระบบทางเดินหายใจและทรวงอก

เป็นการกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดัน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจ ภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น สูบบุหรี่ ทำงานในที่มีควัน หรือฝุ่นผงเป็นเวลานานๆ
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ฝีในปอด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับการผ่าตัดช่องท้องและทรวงอก
 • ผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง ปอดแฟบ เป็นต้น

4. บริการคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เป็นการให้บริการเฉพาะทางทางการแพทย์เฉพาะทางเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท แขน ขา อ่อนแรง โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน รวมไปถึงการฟื้นฟูการกลืนที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุต่างๆ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและการป้องกันการล้ม โดยมีเทคนิคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะ

บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท (Neuro Rehabilitation)

เป็นการฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคสมองขาดเลือด ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต แขน ขา อ่อนแรง กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง ปัญหาการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและขา หรือการเกิดการบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง และเส้นประสาท ที่ทำให้มีปัญหาการเดิน และการทรงตัว มีปัญหาการกลืน การสำลัก มีปัญหาการพูด อ่าน เขียน และการสื่อความหมาย มีปัญหาความรู้ และความเข้าใจ มีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องหรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงจากโรคทางระบบประสาท

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท (Neuro Rehabilitation)

 • การฝึกยืนและฝึกเดินด้วยเครื่องพยุง Lift Gait
 • การฝึกการทรงตัวและฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำตัวด้วยเครื่อง Balance Trainer
 • การฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือด้วยเครื่อง Biometric
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การทำงานของมือ นิ้วมือ ฯลฯ
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • การฝึกฝนทักษะในการกลับไปทำงานแต่ละประเภท
 • การฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจ
 • การฝึกการแก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน ด้วยนักแก้ไขการพูด
 • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน

 

อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินพร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน (Space Walker)

นอกจากอุปกรณ์การฝึกเดินและการฝึกการทรงตัวทั่วไปๆ ยังมีเครื่อง Space Walker เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ช่วยเหลือในการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาการทรงตัว และมีความเสี่ยงที่จะหกล้ม โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับระบบพยุงน้ำหนัก (Dynamic Support) ระบบป้องกันการหกล้ม (Fall Protection) และระบบช่วยยกขา (Leg Lifting) ทำให้การฝึกเดินของผู้ป่วยเป็นได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังช่วยฝึกด้วยการทำกิจกรรมแบบเฉพาะเจาะจงและทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง (Task-Specific and Highly Repetitive Training) เพื่อกระตุ้นระบบประสาทควบคุมการเดินในไขสันหลังที่เรียกว่า ‘Central Pattern Generator’ จึงฟื้นฟูการเดินได้ดีกว่าการฝึกด้วยวีธีมาตรฐานแบบเดิมเพียงอย่างเดียว ระบบหุ่นยนต์ช่วยให้ข้อต่อขยับได้ตามแนวเคลื่อนไหวของข้อ ทำให้ขาของผู้ป่วยสามารถก้าวสลับไปมาได้อย่างถูกหลักโครงสร้างและสรีรวิทยา จึงช่วยทำให้การลงน้ำหนักของขาทั้งสองข้างของผู้ป่วยสมดุลกันมากขึ้น ช่วยฟื้นฟูการทรงตัว ซึ่งส่งผลให้การยืนและเดินดีขึ้นตามลำดับ

การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน

 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก
 • การกระตุ้นไฟฟ้าด้วยเครื่อง Vital stim เพื่อกระตุ้นการทำงาน และฝึกกล้ามเนื้อการกลืน

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบอ่อน (Vital Stim)

เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน ช่วยฟื้นฟูเรื่องการกลืน โดยนักกิจกรรมบำบัดจะให้การรักษาและกระตุ้นกล้ามเนื้อการกลืนด้วยเครื่อง การจัดท่าทางที่เหมาะสมปลอดภัยในการกลืน รวมทั้งการดูแลสุขภาพช่องปากก่อนการฝึกและการประเมินภาวะโภชนาการโดยนักโภชนากร ตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเชี่ยวชาญด้านการฝึกกลืน ลดโอกาสการสำลัก ซึ่งเป็นสาเหตุของการไม่กล้ารับประทานอาหารที่เคยสำลัก หรือโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการสำลักและป้องกันการเสียชีวิตเฉียบพลันที่เกิดจากการสำลัก และช่วยเพิ่มความสุขในการรับประทานอาหารให้ปลอดภัยมากขึ้น

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และคลินิกป้องกันการล้ม (Geriatric rehabilitation and Fall Prevention Clinic)

เป็นการให้บริการในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ที่มีร่างกายที่เสื่อมสมรรถภาพและมีปัญหาด้านการทรงตัว มีปัญหาล้มบ่อย (ล้มมากกว่า 2 ครั้งใน 1 ปี)

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและการป้องกันการล้ม

 • บริการการฟื้นฟู และการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยระวังไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ
 • กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหว
 • บริการตรวจประเมินการทรงตัว และความเสื่องต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ
 • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ