Nursing care
บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

มีการให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม บริการดูแลหลังผ่าตัดการฟื้นฟูสมรรถภาพบริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้านหรือหลังออกจากโรงพยาบาล เช่น

 • ภาวะสมองเสื่อม / อัลไซเมอร์
 • ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด
 • นอนติดเตียงดูแลตัวเองได้น้อย
 • มีปัญหาอ่อนแรงหรือปัญหาหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเคลื่อนไหวได้น้อย จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัด
 • ผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ในระยะท้าย
 • ผู้ป่วยเจาะคอ
 • ศูนย์ดูแลผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง
 • ศูนย์ดูแลให้อาหารทางสายยาง
 • ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นผ่าตัดสันหลัง
 • ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นผ่าตัดกระดูกต้นคอ
 • ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นผ่าตัดสะโพก ล้มสะโพกหัก

Nursing care
บริการพื้นฐาน

มีการให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม บริการดูแลหลังผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้านหรือหลังออกจากโรงพยาบาล เช่น

 • ภาวะสมองเสื่อม / อัลไซเมอร์
 • ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด
 • นอนติดเตียงดูแลตัวเองได้น้อย
 • มีปัญหาอ่อนแรงหรือปัญหาหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเคลื่อนไหวได้น้อย จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัด
 • ผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ในระยะท้าย
 • ผู้ป่วยเจาะคอ
 • ศูนย์ดูแลผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง
 • ศูนย์ดูแลให้อาหารทางสายยาง
 • ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นผ่าตัดสันหลัง
 • ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นผ่าตัดกระดูกต้นคอ
 • ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นผ่าตัดสะโพก ล้มสะโพกหัก

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

วางใจมากขึ้นกับกิจกรรมบริการด้านการพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

บริการนักกายภาพบำบัด พร้อมแฟ้มการดูแลรายบุคคล

ให้การพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

บริการอาหารตามหลัก โภชนาการผู้สูงอายุและตามข้อจำกัดของผู้ป่วยและผู้พักฟื้นแต่ละบุคคล

บริการซักเสื้อผ้า เครื่องนอน ทำความสะอาดเตียง บริเวณรอบเตียงและห้องพักทุกวัน

ดูแลความสะอาดร่างกายทั่วไป ตัดผมตัดเล็บ เพื่อสุขภาวะที่ดี

บริการอาหาร 3 มื้อ น้ำสมุนไพร เพื่อสุขภาพออกกำลังกาย และกิจกรรมกลุ่มทุกวัน

กล้อง CCTV ทุกจุดและระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง

บริการรถพยาบาล

เราดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยรู้สึกเหงาและรู้สึกโดดเดี่ยว

มีแพทย์ตรวจเยี่ยมประจำ

สามารถทดลองอยู่ก่อนตัดสินใจระยะยาว สอบถาม อัตราค่าบริการ โทรปรึกษาได้ที่  0994244566

*รวมอาหาร 3 มื้อ กายภาพบำบัดและบริการทำความสะอาดเสื้อผ้า
**ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เช่น ของใช้ส่วนตัว,ผ้าอ้อม,เตียงลม,อ๊อกซิเจน

Day care
บริการวันต่อวัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

บริการ Day Care ดูแลระหว่างวัน เน้นบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจ และสันทนาการที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงวัย เน้นการดูแล

 • ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวัน โดยทีมสหวิชาชีพ
 • บริการดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล
 • ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขเสมือนอยู่บ้าน และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล

บรรยากาศโดยรวมของบริการ Day Care นั้นเราเน้นการทำกิจกรรม สันทนาการ ร่วมกันกับผู้สูงวัยท่านอื่น การทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน  เราจึงมีการสลับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์  โดยทีมทีมสหวิชาชีพจากศูนย์การแพทย์ Aryuwat

 • อัตราค่าบริการ เริ่มต้น 2,800 บาท (รวมอาหารกลางวัน ของว่าง 2 มื้อ)

 • เวลาให้บริการ 08.00 – 17.00 น.

รายละเอียดบริการดูแลผู้สูงอายุรายวัน ระยะสั้น

Day care
บริการวันต่อวัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

บริการ Day Care ดูแลระหว่างวัน เน้นบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจ และสันทนาการที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงวัย เน้นการดูแล

 • ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวัน โดยทีมสหวิชาชีพ
 • บริการดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล
 • ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขเสมือนอยู่บ้าน และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล

บรรยากาศโดยรวมของบริการ Day Care นั้นเราเน้นการทำกิจกรรม สันทนาการ ร่วมกันกับผู้สูงวัยท่านอื่น การทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน  เราจึงมีการสลับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์  โดยทีมทีมสหวิชาชีพจากศูนย์การแพทย์ Aryuwat

 • อัตราค่าบริการ ครั้งละ 1,200 บาท (รวมอาหารกลางวัน ของว่าง 2 มื้อ)

 • เวลาให้บริการ 08.00 – 17.00 น.

คลินิกกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงวัยหรือกายภาพบำบัดสำหรับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก เป็นการบำบัดรักษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและสร้างทักษะใหม่ในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ฝึกเดิน ฝึกนั่ง ฝึกจับ เป็นต้น ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด อย่างใกล้ชิด เน้นการดูแลและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น

 • การฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงการทรงตัวด้วยเครื่องช่วยพยุงการฝึกยืนทรงตัวการทรงตัวในราวหัดเดินการหัดเดิน
 • การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ชลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ และทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น
 • การประคบเย็น / การประคบอุ่น ช่วยลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล
 • การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง
 • การฝึกพูด/การฝึกกลืนและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ
 • การรักษาเพื่อลดอาการปวดประเภทต่าง ๆ เช่น Office Syndrome
 • การรักษาอัมพาต อัมพฤกษ์ ฝึกเดิน ฝึกจับสิ่งของ สาเหตุจากโรคหลอดเลือดในสมองแตก
 • กายภาพหลังจากโรคสโตรก (Stroke ) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองตืบ เส้นเลือดในสมองแตก

คลินิกกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงวัยหรือกายภาพบำบัดสำหรับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก เป็นการบำบัดรักษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและสร้างทักษะใหม่ในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ฝึกเดิน ฝึกนั่ง ฝึกจับ เป็นต้น ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด อย่างใกล้ชิด เน้นการดูแลและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น

 • การฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงการทรงตัวด้วยเครื่องช่วยพยุงการฝึกยืนทรงตัวการทรงตัวในราวหัดเดินการหัดเดิน
 • การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ชลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ และทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น
 • การประคบเย็น / การประคบอุ่น ช่วยลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล
 • การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง
 • การฝึกพูด/การฝึกกลืนและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ
 • การรักษาเพื่อลดอาการปวดประเภทต่าง ๆ เช่น Office Syndrome
 • การรักษาอัมพาต อัมพฤกษ์ ฝึกเดิน ฝึกจับสิ่งของ สาเหตุจากโรคหลอดเลือดในสมองแตก
 • กายภาพหลังจากโรคสโตรก (Stroke ) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองตืบ เส้นเลือดในสมองแตก