แนวทางการดูแลแบบประคับประคองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยก่อนถึงวาระสุดท้าย

2022-06-27T13:57:12+07:00 27 มิถุนายน 2022|บทความสุขภาพ|

การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร? การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือ ...