ดูแลประคับประคอง

  • เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการรักษาแบบประคับประคอง

การเตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการรักษาแบบประคับประคอง

2022-08-22T10:50:37+07:00 22 สิงหาคม 2022|บทความสุขภาพ|

การรับรู้เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในตอนแรกนั้นว่ายากแล้ว แต่การต้องรับรู้ว่าโรคร้ายที่เราหรือคนข้างกายกำลังเผชิญอยู่ไม่สามารถรักษาให้หายได้นั้นเจ็บปวดยิ่งกว่า แต่ถึงอย่างไรการดูแลผู้ป่วยให้พบเจอกับสภาวะที่เจ็บปวดน้อยที่สุดก็เป็นสิ่งที่สมควรทำ องค์การอนามัยโลก (WHO) ...

แนวทางการดูแลแบบประคับประคองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยก่อนถึงวาระสุดท้าย

2022-06-27T13:57:12+07:00 27 มิถุนายน 2022|บทความสุขภาพ|

การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร? การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือ ...