การดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยโภชนาการและการรับประทานอาหารที่เหมาะสม

2022-02-09T14:25:30+07:00 21 สิงหาคม 2021|บทความสุขภาพ|

มะเร็งถือเป็นหนึ่งในโรคร้ายที่ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลประคับประคองอย่างใกล้ชิด แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากไม่ได้เสียชีวิตจากการลุกลามของโรคร้าย แต่กลับเป็นการเสียชีวิตจากภาวะการขาดสารอาหาร ในทางกลับกันหากดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยโภชนาการที่ถูกต้อง หมั่นดูแลประคับประคองให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่จำเป็นต้องร่างกาย ...