บ้านพักผู้สูงอายุ

  • เทรนด์ที่อยู่อาศัยมาแรง รับสังคมผู้สูงอายุ

บ้านพักคนชราและบ้านพักผู้สูงอายุ เทรนด์ที่อยู่อาศัยมาแรง รับสังคมผู้สูงอายุ

2021-11-26T13:08:49+07:00 26 พฤศจิกายน 2021|บทความสุขภาพ|

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้ว โดยคาดว่าจะมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง ...

  • ดูแลสุขภาพจิดใจผู้สูงอายุ

แนวทางการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุให้แจ่มใส ห่างไกลปัญหาสุขภาพจิต

2022-02-09T14:00:03+07:00 30 กรกฎาคม 2020|บทความสุขภาพ|

วัยชราเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงตามอายุที่มากขึ้น รวมถึงอารมณ์และจิตใจที่ไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายนอกและภายในจนนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาเรื้อรังอื่น ...