สถานดูแลผู้สูงอายุ

  • การรับมือกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

การรับมือกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

2020-08-17T12:56:52+07:00 17 สิงหาคม 2020|บทความสุขภาพ|

ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุ เพราะวัยนี้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ...

  • ดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้าใจ เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี

2022-02-09T15:18:51+07:00 2 กรกฎาคม 2020|บทความสุขภาพ|

การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรมองข้าม แต่ก็ไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุต้องการความสามารถและความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับอาการที่ผู้สูงอายุกำลังเผชิญอยู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือสถานดูแลผู้สูงอายุจึงกลายเป็นคำตอบสำหรับหลาย ๆ ...