Palliative Care

แนวทางการดูแลแบบประคับประคองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยก่อนถึงวาระสุดท้าย

2022-06-27T13:57:12+07:00 27 มิถุนายน 2022|บทความสุขภาพ|

การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร? การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือ ...

  • Palliative care

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ Palliative care คืออะไร และมีหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างไร?

2022-02-09T14:23:43+07:00 27 กรกฎาคม 2021|บทความสุขภาพ|

การดูแลประคับประคอง หรือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ Palliative care คือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ...

จบสวย เมื่อพ่อจากไป… กับความรู้สึกที่เติมเต็มทั้งคนจากลา และคนที่ยังอยู่ข้างหลัง

2021-01-26T14:59:45+07:00 26 มกราคม 2021|บทความทั่วไป|

จบสวย เมื่อพ่อจากไป… กับความรู้สึกที่เติมเต็มทั้งคนจากลา และคนที่ยังอยู่ข้างหลัง นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าของความสุขครั้งสุดท้ายอันน่าประทับใจจากคุณเอมอร ...